This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Dabas datu pārvaldības sistēma

E-pakalpojums "Dabas datu pārvaldības sistēma", ir balstīts uz dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols", kurā tiek uzkrāta informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu, valsts reģistra kartogrāfiskie dati, bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati un citi dati, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.
 
E-pakalpojums paredzēts, lai dažādu nozaru speciālisti/eksperti un organizācijas, kā arī jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas uzzināt par īpaši aizsargājamām dabas vērtībām sev interesējošā vietā varētu ātri un ērti atrast nepieciešamo informāciju.
 
Dati pārlūkojami kartes formā, pieslēdzot vajadzīgo informācijas līmeni un atlasot ierakstus pēc interesējošiem parametriem. Sistēma ir intuitīvi uztverama, taču ērtākai lietošanai ir pieejama lietotāja rokasgrāmata.
 
Sistēmā integrētais datu slānis par lapukoku praulgrauzi (Osmoderma eremita) izveidots sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, izmantojot Eiropas Komisijas LIFE finanšu instrumenta projekta EREMITA MEADOWS (LIFE09 NAT/LV/000240) ietvaros uzkrātos datus un sagatvoto datu bāzi.
Dati "Lapukoku praulgrauzis (Osmoderma eremita)" atsevišķi - lejupielādēt >>>
Lai varētu iegūt pieeju datiem, jāsazinās ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmas nodaļas vadītāju Jāni Kotānu - janis.kotans@daba.gov.lv
 
E-pakalpojums pieejams divos līmeņos – kā publiskam (VIESA statusā) un kā autorizētam (REĢISTRĒTA LIETOTĀJA statusā) lietotājam. Tie savstarpēji atšķiras ar pieejamo datu detalizācijas pakāpi un datu apstrādes iespējām.
 
 

Sertificēta eksperta iesniegums reģistrēta lietotāja pieejas ieguvei >>>