This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Monitoring of fishes

Zivju monitorings raksturo vides stāvokli un bioloģisko daudzveidību ūdens objektos, izmaiņas ihtiocenozēs un to attīstības tendences, zivju resursu stāvokli un to atjaunošanās perspektīvas. Tā nepieciešamību nosaka arī Latvijas kā ES dalībvalsts pienākums saglabāt un aizsargāt sugas ar īpašu statusu.

Zivju monitoringa mērķis ir:
1. Novērtēt ihtiocenožu sastāvu un daudzveidību;
2. Novērtēt atsevišķu zivju sugu īpatņu daudzuma un vecuma sastāva izmaiņas;
3. Novērtēt zivju slimību un anomāliju sastopamību.

Zivju monitoringa ietvaros tiek veikta arī saimnieciski nozīmīgu zivju sugu (lasis un taimiņš) populāciju skaita dinamikas pētījumi Salacā, Gaujā, Ventā un Sakas upes baseinā.

Monitoringa rezultāti tiek izmantoti Latvijas ziņojuma par laša un taimiņa populāciju stāvokli upēs sagatavošanai ICES Laša un taimiņa krājumu novērtēšanas darba grupai (WGBAST) un ziņojumam par ES aizsargājamo zivju sugu izplatību un sastopamību Latvijā. Monitoringa rezultāti nepieciešami arī zivju resursu izmantošanas regulēšanā, šo resursu mākslīgas atražošanas stratēģijas izstrādei, kā arī vietēja mēroga projektu realizācijai.

Folder 2006
Folder 2007
Folder 2008
Folder 2013
Folder 2014