This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Bioloģiskās daudzveidības monitorings Latvijā

Vides monitoringa programmas ietvaros tiek veikts bioloģiskās daudzveidības monitorings Latvijā. Bioloģiskā daudzveidība šīs programmas izpratnē ir dzīvo organismu, sugu un biotopu daudzveidība visos Latvija sastopamajos un Latvijai raksturīgajos ekoloģiskajos kompleksos.
Programma izstrādāta tā, lai saskaņā ar to varētu izpildīt Latvijas normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu un starptautisko konvenciju prasības attiecība uz bioloģiskās daudzveidības monitoringu. Programma ir sadalīta vairākos līmeņos un paredz bioloģiskās daudzveidības monitoringa veikšanu visas Latvijas teritorijā.

Folder Kāpēc vajadzīgs?
Folder Monitoringa metodikas
Folder Monitoringa atskaites
Folder Ziņojums par ES Biotopu direktīvu (92/43/EEC) atbilstoši 17. panta prasībām
Folder Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas aktualizācija
BINARY Vides monitoringa programma - bioloģiskās daudzveidības sadaļa Download