This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Biological diversity monitoring programme in Latvia

Vides monitoringa programmas ietvaros tiek veikts bioloģiskās daudzveidības monitorings Latvijā. Bioloģiskā daudzveidība šīs programmas izpratnē ir dzīvo organismu, sugu un biotopu daudzveidība visos Latvija sastopamajos un Latvijai raksturīgajos ekoloģiskajos kompleksos.
Programma izstrādāta tā, lai saskaņā ar to varētu izpildīt Latvijas normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu un starptautisko konvenciju prasības attiecība uz bioloģiskās daudzveidības monitoringu. Programma ir sadalīta vairākos līmeņos un paredz bioloģiskās daudzveidības monitoringa veikšanu visas Latvijas teritorijā.

Folder Why do we need it?
Folder Developed methods for biological diversity monitoring
Folder Monitoring reports
Folder Reporting on Article 17 of the Habitats Directive
Folder Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas aktualizācija
BINARY Monitoring programme of biological diversity Download