This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Koku un krūmu sugas

Latvijas mežos sastopamas pāri par 50 vietējām koku un krūmu sugām. Taču galvenā loma kokaudzes veidošanā ir tikai 9 sugām.


Galvenās meža tipu un kokaudzi veidojošo sugu atšķirības valsts reģionos:

  • barības vielām nabadzīgo augteņu jeb oligotrofo meža tipu lielāks īpatsvars ir Piejūras zemienē (28,1%) un gar Latvijas lielākajām upēm - Ventu, Gauju. Te lielākā platībā sastopami priežu meži. Mazāk nabadzīgu mežu ir Rietumzemgalē - 0,8% un Vidzemes augstienē - 2,6%.

  • barības vielām bagāto augteņu jeb eitrofo mežu savukārt vairāk ir augstieņu reģionos - Vidzemes augstiene - 50,4%, Austrumkursa - 46,2%, bet jo sevišķi daudz Rietumzemgalē - 73,9%. Augstienēs izplatīti egļu vēri un egļu gāršas, Rietumzemgalē - ošu un baltalkšņu gāršas.

  • sausieņu meži vairāk saistīti ar augstienēm, kur gruntsūdens ir dziļākos augsnes slāņos, bet mežu slapjās minerālaugsnēs lielāks īpatsvars ir Piejūras zemienē, bet mežu slapjās kūdras augsnēs - Austrumlatvijā gar Aivieksti.

Autors: Dr.hab.ģeogr. Māris Laiviņš