This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Sūnas

New Page 1

Atjaunots 21.11.2014.

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga Mikrolieguma suga
Anthocerotaceae Ragvācelīšu dzimta          
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. Gludā tumšradze       X  
Aytoniaceae Eitoniju dzimta          
Mannia fragrans (Balbis) Frye&Clark Smaržīgā mannija 1     X  
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi Puslodes rebūlija 0     X  
Ricciaceae Ričiju dzimta          
Riccia ciliata Hoffm. Skropstainā ričija 1     X  
Riccia crystallina (cavernosa) L. emend. Raddi Tīklotā ričija       X  
Riccia huebenerana Lindenb. Hībenera ričija 3     X  
Ricciocarpos natans (L.) Corda Peldošā ričijvācelīte 1     X X
Metzgeriaceae Mecgēriju dzimta          
Metzgeria furcata (L.) Dum. Dakšveida mecgērija 2        
Aneuraceae Bezdzīsleņu dzimta          
Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle Jomainā rikardija       X  
Riccardia incurvata Lindb. Ieliektā rikardija 1     X  
Riccardia multifida (L.) S.Gray Daudzzaru rikardija       X  
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. Pirkstainā rikardija 3     X  
Pallaviciniaceae Palavičīniju dzimta          
Moerckia hibernica (Hook.) Gott. Īrijas merkija 1     X X
Codoniaceae Kodoniju dzimta          
Fossombronia foveolata Lindb. Dobuļu fosombronija 1     X  
Fossombronia wondraczekii (Corda) Dum. Vondrāčeka fosombronija 4        
Jungermanniaceae Jungermanniju dzimta          
Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.)  Schust. Hellera ķīļlape       X X
Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust. Mazā ķīļlape 3     X  
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loske Sašaurinātā bārdlape 1     X X
Barbilophozia kunzeana (Hub.) Gams Kunces bārdlape       X  
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loske Staipekņu bārdlape 1     X  
Jungermannia leiantha Grolle Gludkausiņa jungermannija       X X
Jungermannia sphaerocarpa Hook. Apaļvācelītes jungermannija       X  
Lophozia ascendens (Warnst.) Schust Astīšu smaillape        X X
Lophozia badensis (Gott. ex Rabenh.) Schiffn. Bādenes smaillape       X  
Lophozia bantriensis (Hook.) Steph. Bentrijas smaillape 3     X  
Lophozia capitata (Hook.) Macoun Galvainā bārdlape 1     X  
Lophozia rutheana (Limpr.) Howe Rutes smaillape 3     X  
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. Zemessomiņu nardija       X  
Tritomaria execta (Schrad.) Loeske Šķeltā trejsmailīte       X  
Tritomaria exectiformis (Breidl.) Loeske Līdzīgā trejsmailīte       X  
Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch Pieczobu trejsmailīte 1     X  
Lophocoleaceae Sekstīšu dzimta          
Lophocolea minor Nees Mazā sekstīte 3        
Geocalycaceae Zemessomenīšu dzimta          
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees Smaržīgā zemessomenīte 4     X X
Harpanthus flotovianus (Nees) Nees Flotova stumbrsomenīte 1     X  
Harpanthus scutatus (Web. et Mohr) Spruce Vairogveida stumbrsomenīte       X  
Scapaniaceae Lāpstīšu dzimta          
Scapania lingulata Buch Mēlveida lāpstīte       X  
Scapania mucronata Buch Īssmailes lāpstīte 1     X  
Scapania nemorea (L.) Grolle Birztalu lāpstīte 1     X X
Scapania paludicola Loeske et K.Muell. Purva lāpstīte 1     X  
Scapania undulata (L.) Dum. Viļņainā lāpstīte       X  
Adelanthaceae Adelantu dzimta          
Odontoschisma elongatum (Limpr.) Evans Iegarenā apaļlape       X  
Odontoschisma denudatum (Nees) Dum. Kailā apaļlape       X X
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum. Sfagnu apaļlape 3     X  
Lepidoziaceae Zvīņlapju dzimta          
Bazzania trilobata (L.) Gray Trejdaivu bacānija 2     X X
Calypogeiaceae Somenīšu dzimta          
Calypogeia fissa (L.) Raddi Šķeltlapu somenīte 1        
Calypogeia sphagnicola (H.Arn. et X.Perss.) Warnst. et Loeske Sfagnu somenīte       X  
Calypogeia suecica (H.Arn. et X.Perss.) K.Mull. Zviedru somenīte       X  
Trichocoleaceae Bārkstlapju dzimta          
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. Tūbainā bārkstlape       X X
Porellaceae Porenīšu dzimta          
Porella cordaeana (Hueb.) Moore Korda porenīte 1     X  
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. Plakanlapu porenīte       X  
Jubulaceae Cekulvācelīšu dzimta          
Frullania tamarisci (L.) Dum. Tamarisku frulānija 2     X X
Lejeuneaceae Leženeju dzimta          
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. Doblapu leženeja 2     X X
Sphagnaceae Sfagnu dzimta          
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. Jumstiņu sfagns 1 V   X  
Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb. Lindberga sfagns 1 V   X  
Sphagnum molle Sull. Mīkstais sfagns 1 V   X  
Andreaeaceae Andreju dzimta          
Andreaea rupestris Hedw. Klints andreja 1     X  
Polytrichaceae Dzegužlinu dzimta          
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. Alveju bārdaine       X  
Buxbaumiaceae Buksbaumiju dzimta          
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. et Nest. Zaļā buksbaumija 1 HD II I X X
Fissidentaceae Spārneņu dzimta          
Fissidens arnoldii Ruthe Arnolda spārnene 2     X  
Fissidens crassipes Wils. ex B.,S. et G. Resnsetas spārnene 1     X  
Octodiceras fontanum (B.Pyl.) Lindb. Avota dižspārne 1     X  
Dicranaceae Divzobju dzimta          
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Limpr. Kārpainā suņzobe       X  
Cynodontium tenellum (B.,S. et G.) Limpr. Mīkstā suņzobe       X  
Dicranum drummondii C.Muell. Dramonda divzobe 1     X  
Dicranum leioneuron Kindb. Gluddzīslas divzobe       X  
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. Zaļā divzobe 3 HD II I X  
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. Zilganā samtīte   HD V      
Rhabdoweisia crispata (With.) Lindb. Sprogainā svītraine       X  
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B.,S. et G. Trauslzobu svītraine       X  
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. Zilganā selānija 1     X  
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. Šaubīgā garkaklīte       X  
Encalyptaceae Cepureņu dzimta          
Encalypta ciliata Hedw. Bārkstainā cepurene 1     X  
Pottiaceae Potiju dzimta          
Cinclidotus danubicus Schiffn. et Baumg. Donavas krāčsūna 1     X X
Eucladium verticillatum (Brid.) B.,S. et G. Tufa krūmzarīte 3     X  
Gymnostomum aeruginosum Sm. Zilganzaļā kaļķenīte       X  
Gymnostomum calcareum Nees et Hornsch. Avota kaļķenīte       X  
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. Tievā gredzenvācelīte       X  
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dix. Greizknābīša mietvācelīte       X  
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Vilnainā sarmenīte 1     X  
Tortella fragilis (Drumm.) Limpr. Trauslā vijzobīte 2     X  
Tortella inclinata (Hedw.f.) Limpr. Nokarenā vijzobīte 3        
Tortula latifolia Bruch ex Hartm. Platlapu vijzobe 1     X  
Tortula lingulata Lindb. Mēlītes vijzobe 3     X  
Tortula virescens (De Not.) De Not. Zaļganā vijzobe 3        
Grimmiaceae Grimmiju dzimta          
Dryptodon patens (Hedw.) Brid. Spurainā šķeltzobe       X  
Schistidium agassizii Sull. et Lesq. Agasica šķeltcepurene       X  
Seligeriaceae Zeligēriju dzimta          
Seligeria campylopoda Kindb. Struplapu zeligērija       X  
Funariaceae Griezeņu dzimta          
Aphanorhegma patens (Hedw.) Lindb. Spurainā apaļvācelīte       X  
Ephemeraceae Īslaicīšu dzimta          
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe Zobainā īslaicīte 3     X  
Splachnaceae Mēslsūnu dzimta          
Splachnum pensylvanicum (Brid.) Grout ex Crum Penilvānijas mēslsūna 1     X  
Splachnum rubrum Hedw. Sarkanā mēslsūna 1     X  
Splachnum sphaericum Hedw. Šaurpūslīšu mēslsūna       X  
Tayloria tenuis (With.) Schimp. Tievā teilorija 3     X  
Schistostegiaceae Spulgsūnu dzimta          
Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr Alu spulgsūna 3     X  
Bryaceae Samtīšu dzimta          
Bryum blindii B.,S. et G. Blinda samtīte 0     X  
Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. et S Apaļlapu samtīte 1     X  
Bryum knowltonii Barnes Noltona samtīte       X  
Bryum neodamense Itzigs.ex C.Mull. Neidamas samtīte 2     X  
Bryum oblongum Lindenb. Garenlapu samtīte       X  
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. Ontario rožgalvīte       X  
Mniaceae Skrajlapīšu dzimta          
Cinclidium stygium Sw. Tumšā pinkaine 2        
Meesiaceae Mēziju dzimta          
Amblyodon dealbatus (Hedw.) B. et S. Bālganā strupzobe       X  
Meesia longiseta Hedw. Garsetas mēzija 0 HD II I X  
Meesia triquetra (Richter) Aongstr. Trīsrindu mēzija       X X
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Spurainā dzīparene 2     X X
Catoscopiaceae Sīkvācelīšu dzimta          
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. Melnējošā sīkvācelīte 1     X  
Bartramiaceae Bartrāmiju dzimta          
Bartramia thyphylla Brid. Gludā bartrāmija       X  
Bartramia pomiformis Hedw. Sprogainā bartrāmija 2        
Philonotis tomentella Mol. Tūbainā avoksne       X  
Plagiopus oederiana (Sw.) Crum et Anderson Ēdera plagiope 3     X  
Orthotrichaceae Pūkcepureņu dzimta          
Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl. Laiela pūkcepurene 2     X  
Orthotrichum striatum Hedw. Lēverzobu pūkcepurene 3     X  
Zygodon baumgartneri Malta Baumgartnera pārzobe 3     X X
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Košzaļā pārzobe       X X
Fontinalaceae Avotsūnu dzimta          
Fontinalis dalecarlica B.,S. et G. Dalekarlijas avotsūna 3     X  
Fontinalis hypnoides Hartm. Hipnu avotsūna 3     X  
Leucodontaceae Vāverastīšu dzimta          
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. Nokarenā stardzīslene 2     X X
Neckeraceae Nekeru dzimta          
Neckera complanata (Hedw.) Hueb. Gludā nekera 2     X  
Neckera crispa Hedw. Viļņainā nekera 3     X X
Neckera pennata Hedw. Īssetas nekera 2        
Theliaceae Tēliju dzimta          
Myurella julacea (Schwaegr.) B.,S. et G. Gludā zaļastīte 3     X  
Myriniaceae Mirīniju dzimta          
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. Palienes mirīnija 1     X  
Leskeaceae Leskeju dzimta          
Pterigynandrum filiforme Hedw. Diegveida grubuļlape 1     X  
Thamniaceae Krūmīšu dzimta          
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. Lapsastu krūmīte 1     X  
Amblystegiaceae Strupknābju dzimta          
Calliergon megalophyllum Mik. Dižlapu dumbrene 1     X  
Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb. Apaļlapu dumbrene 1     X X
Conardia compacta (C.Mull.) Robins. Blīvā zobainīte       X  
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. Staipekņu sirpjlape 2     X  
Drepanocladus tenuinervis T.Kop. Tievdzīslas sirpjlape       X  
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenas  Lapzemes āķīte 1 HD II, IV   X X
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas Spīdīgā āķīte 2 HD II, IV I X X
Platydictya jungermannoides (Brid.) Crum Jungermanniju sīkstrupknābe       X  
Brachytheciaceae Īsvācelīšu dzimta          
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. Uzpūstā īsvācelīte 1     X  
Isothecium myosuroides Brid. Peļastes vienādvācelīte 1     X  
Rhynchostegium murale (Hedw.) B.,S. et G. Mūru garknābīte       X  
Plagiotheciaceae Šķībvācelīšu dzimta          
Plagiothecium latebricola B.,S. et G. Nemanāmā šķībvācelīte 2     X X
Plagiothecium undulatum (Hedw.) B., S. & G. Viļnainā šķībvācelīte       X  
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) WiXk et Marg. Visgrilla īvlape       X  
Hypnaceae Hipnu dzimta          
Hylocomium umbratum (Hedw.) B.,S. et G. Ēnāja stāvaine 3     X X
Hypnum pratense (Rabenh.) W.Koch ex Hartm. Pļavas hipns 4