This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Augi

Dzimtas/sugas zinātniskais nosaukums Dzimtas/sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga Mikrolieguma suga
Lycopodiaceae Staipekņu dzimta          
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Parastais plakanstaipeknis 4 HD V   X X
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Trejvārpu plakanstaipeknis 4 HD V   X X
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. Apdzira 4 HD V   X  
Lycopodiella inundata (L.) Holub Palu staipeknītis 2 HD V   X X
Lycopodium annotinum L. Gada staipeknis 4 HD V   X  
Lycopodium clavatum L. Vālīšu staipeknis 4 HD V   X  
Lycopodium dubium Zoega Mainīgais staipeknis 1 HD V      
Isoetaceae Ezereņu dzimta          
Isoetes echinospora Durieu Dzeloņsporu ezerene 1     X  
Isoetes lacustris L. Gludsporu ezerene 1     X  
Equisetaceae Kosu dzimta          
Equisetum scirpoides Michx. Meldru kosa 1     X X
Equisetum telmateia Ehrh. Lielā kosa 1     X X
Ophioglossaceae Čūskmēlīšu dzimta          
Botrychium matricariifolium A.Braun ex W.D.X.Koch Zarainā ķekarpaparde 2     X X
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. Plūksnu ķekarpaparde 2     X X
Botrychium simplex E.Hitchc. Vienkāršā ķekarpaparde 1 HD II;IV I X X
Botrychium virginianum (L.) Sw. Virdžīnijas ķekarpaparde 2     X X
Aspleniaceae Sīkpaparžu dzimta          
Asplenium ruta-muraria L. Mūru sīkpaparde 1     X  
Asplenium trichomanes L. Plūksnu sīkpaparde 1     X  
Aspidiaceae Ozolpaparžu dzimta          
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Roberta ozolpaparde 2     X  
Polystichum aculeatum (L.) Roth Daivainā cietpaparde 1     X X
Polystichum braunii (Spenn.) Fee Brauna cietpaparde 1     X X
Blechnaceae Ēnpaparžu dzimta          
Blechnum spicant (L.) Roth Vārpu ēnpaparde 1     X X
Marsileaceae Marsileju dzimta          
Pilularia globulifera L. Lodaugļu pilulārija 0        
Taxaceae Īvju dzimta          
Taxus baccata L. Parastā īve 1     X X
Salicaceae Vītolu dzimta          
Salix myrtilloides L. Mellenāju kārkls 3     X  
Salix phylicifolia L. Divkrāsu (zilganais) kārkls 3     X  
Salix repens L. Ložņu kārkls       X  
Myricaceae Purvmiršu dzimta          
Myrica gale L. Parastā purvmirte 3     X  
Betulaceae Bērzu dzimta          
Betula nana L. Pundurbērzs 2     X  
Carpinus betulus L. Parastais skābardis 2     X  
Santalaceae Santalu dzimta          
Thesium alpinum L. Alpu linlape 1     X X
Thesium ebracteatum Hayne Pļavas linlape 1 HD II;IV I X X
Loranthaceae Āmuļu dzimta          
Viscum album L. Baltais āmulis 1     X X
Polygonaceae Sūreņu dzimta          
Polygonum mite Schrank Maigā sūrene 3        
Polygonum oxyspermum C.A.Mey et Bunge Asaugļu sūrene 0        
Polygonum viviparum L. Vairvasiņu sūrene 1     X X
Chenopodiaceae Balandu dzimta          
Atriplex calotheca (Rafn) Fr. Skaistaugļu balodene 3     X  
Atriplex glabriuscula Edmondston Kailā balodene 2        
Atriplex longipes DreXer Garā balodene 2        
Chenopodium acerifolium Andrz. Kļavlapu balanda 3        
Corispermum intermedium Schweigg. Jūrmalas kamieļzāle 3        
Portulacacea Portulaku dzimta          
Montia fontana L. Avotu montija 2        
Caryophyllaceae Neļķu dzimta          
Arenaria procera Spreng. Zāļlapu smiltenīte 2     X X
Cucubalus baccifer L. Melnodzene 3        
Dianthus arenarius L. Smilts neļķe   HD II;IV   X  
Dianthus fischeri Spreng. Fišera neļķe 1     X X
Dianthus superbus L. Krāšņā neļķe 1     X X
Gypsophila fastigiata L. Garkāta ģipsene 3     X X
Gypsophila paniculata L. Skarainā ģipsene 2        
Moehringia laterifolia (L.) Fenzl Sānziedu mēringija 0        
Silene borysthenica (Gruner) Walters Sīkziedu plaukšķene 2     X X
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. Zaļziedu plaukšķene 2     X  
Silene otites (L.) Wibel Ausainā plaukšķene 2     X  
Silene tatarica (L.) Pers. Tatārijas plaukšķene 3        
Spergularia salina J. et C.Presl Jūrmalas pagaurs 1     X  
Stellaria crassifolia Ehrh. Biezlapu virza 3        
Nymphaeaceae Ūdensrožu dzimta          
Nuphar pumila (L.) Sm. Mazā lēpe 3        
Ceratophyllaceae Raglapju dzimta          
Ceratophyllum submersum L. Pusgrimusī raglape 2        
Ranunculaceae Gundegu dzimta          
Aconitum lasiostomum Reichenb. Dzeltenā kurpīte 1     X X
Anemone sylvestris L. Meža vizbulis 4        
Batrachium baudotii (Godr.) F.W.Schultz Jūras ūdensgundega 1     X  
Batrachium peltatum (Schrank) Bercht. et J.Presl Trejlapu ūdensgundega 1        
Delphinium elatum L. Augstais gaiļpiesis 2     X X
Pulsatilla patens (L.) Mill. Meža silpurene 4 HD II;IV I X X
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Pļavas silpurene 4     X  
Ranunculus bulbosus L. Sīpoliņu gundega 3     X X
Ranunculus lanuginosus L. Villainā gundega 3     X X
Ranunculus nemorosus DC. Birztalu ūdensgundega 1        
Papaveraceae Magoņu dzimta          
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte Dobais cīrulītis 1     X X
Corydalis intermedia (L.) Merat Vidējais cīrulītis 2     X X
Cruciferae Krustziežu dzimta          
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande Dziedniecības ķiplocene 3        
Alyssum gmelinii Jord. Gmelina alise 3     X  
Cardamine flexuosa With. Izlocītā ķērsa 2     X X
Cardamine hirsuta L. Pūkainā ķērsa 1     X X
Crambe maritima L. Jūrmalas krambe 1        
Dentaria bulbifera L. Sīpoliņu zobainīte 3     X X
Draba nemorosa L. Birztalu drojene 3        
Hornungia petraea (L.) Rchb. Klinšu hornungija 0        
Lunaria rediviva L. Daudzgadīgā mēnesene 4     X X
Sisymbrium supinum L. Zemā žodzene 0        
Subularia aquatica L. Ūdeņu subulārija 1     X  
Droseraceae Raseņu dzimta          
Drosera intermedia Hayne Vidējā rasene 2     X X
Crassulaceae Biezlapju dzimta          
Crassula aquatica (L.) Schonland Ūdeņu biezlapīte 0        
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. Atvašu saulrietenis       X X
Saxifragaceae Akmeņlauzīšu dzimta          
Saxifraga hirculus L. Dzeltenā akmeņlauzīte 1 HDII;IV I X X
Saxifraga tridactylites L. Trejzobu akmeņlauzīte 3        
Rosaceae Rožu dzimta          
Agrimonia pilosa Ledeb. Spilvainais ancītis   HDII;IV      
Cotoneaster canescens Vestergr. ex B. Hylmo Iesirmā klintene 1        
Cotoneaster niger (Wahlb.) Fr. Melnā klintene 1     X X
Cotoneaster orientalis A.Kern. Austrumu klintene 2        
Cotoneaster scandinavicus B. Hylmo Skandināvijas klintene 1     X X
Crataegus laevigata (Poir.) DC. Divirbuļu krustābele 2     X  
Crataegus lindmanii Hrabet.-Uhr. Lindmaņa krustābele 3     X  
Crataegus plagiosepala Pojark. Šķībkausa krustābele 1     X  
Geum hispidum Fr. Sarmatainā bitene 1     X X
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Krūmu čuža 1     X  
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch Kranca retējs 1     X X
Prunus spinosa L. Ērkšķu plūme 1        
Rosa ciesielskii Blocki Cieselska roze 3        
Rosa coriifolia Fr. Ādlapainā roze 3     X  
Rosa mollis Sm. Mīkstā roze 3     X  
Rosa rubiginosa L. Smaržlapu roze 3     X  
Rosa scherardii Davies Šerarda roze 3        
Rubus arcticus L. Ziemeļu kaulene 0        
Rubus plicatus Weihe et Nees Krokainā cūcene 0        
Sanguisorba officinalis L. Ārstniecības brūnvālīte 2     X X
Sorbus teodorii Liljef. Teodora pīlādzis   HD II;IV      
Leguminosae Tauriņziežu dzimta          
Anthyllis maritima Schweigg. Jūrmalas pērkonamoliņš 3        
Astragalus penduliflorus Lam. Nokarenais tragantzirnis 1     X X
Lathyrus maritimus (L.) Bigelow Jūrmalas dedestiņa 2     X  
Lathyrus montanus (linifolius) (Reichard) Bassler Kalnu dedestiņa 2     X X
Lathyrus niger (L.) Bernh. Melnā dedestiņa 3     X X
Lathyrus pisiformis L. Zirņveida dedestiņa 1     X X
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Smiltāju esparsete 2     X X
Trifolium alpestre L. Alpu āboliņš 2        
Trifolium campestre Schreb. Tīrumu āboliņš 3        
Trifolium dubium Sibth. Sīkais āboliņš 3        
Trifolium fragiferum L. Zemeņu āboliņš 1     X  
Vicia lathyroides L. Dedestiņu vīķis 2        
Vicia tenuifolia Roth Smalklapu vīķis 2        
Geraniaceae Gerāniju dzimta          
Geranium bohemicum L. Bohēmijas gandrene 2        
Geranium molle L. Mīkstā gandrene 1        
Linaceae Linu dzimta          
Radiola linoides Roth Linu starenīte 2        
Euphorbiaceae Dievkrēsliņu dzimta          
Euphorbia palustris L. Purva dievkrēsliņš 2     X X
Celastraceae Celastru dzimta          
Euonymus verrucosus Scop. Kārpainais segliņš       X  
Guttiferae Asinszāļu dzimta          
Hypericum hirsutum L. Pūkainā asinszāle 3     X X
Hypericum montanum L. Kalnu asinszāle       X X
Violaceae Vijolīšu dzimta          
Viola elatior Fr. Augstā vijolīte 1     X X
Viola persicifolia Schreb. Dumbrāju vijolīte 2     X  
Viola uliginosa Besser Dūkstu vijolīte 3        
Cistaceae Saulrozīšu dzimta          
Helianthemum nummularuim (L.) Mill. Naudiņu saulrozīte 3     X  
Elatinaceae            
Elatine hydropiper L. Ūdenspiparu sīkeglīte 1     X  
Trapaceae Ezerriekstu dzimta          
Trapa natans L. Peldošais ezerrieksts 1     X  
Onagraceae Naktssveču dzimta          
Circaea lutetiana L. Lielā raganzālīte 2     X X
Epilobium collinum C.C.Gmel. Pakalnu kazroze 1     X  
Epilobium obscurum Schreb. Tumšzaļā kazroze 1     X X
Haloragaceae Daudzlapju dzimta          
Myriophyllum alterniflorum DC. Pamīšziedu daudzlape 2     X  
Cornaceae Kizilu dzimta          
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. et Graebn. Zviedrijas pundurgrimonis 1     X X
Araliaceae Arāliju dzimta          
Hedera helix L. var. baltica Rehder. Baltijas efeja 1     X X
Apiaceae Čemurziežu dzimta          
Angelica palustris (Besser) Hoffm. Purva mātsakne 1 HD II;IV I X X
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. Spožais suņuburkšķis 2     X X
Astrantia major L. Lielā zvaigznīte 2     X  
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin Kailā dobspārne 3        
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. Mānīgā knīdija 2     X X
Conioselinum tataricum Hoffm. Tatārijas stobulis 3        
Eryngium maritimum L. Jūrmalas zilpodze 1     X  
Hydrocotyle vulgaris L. Parastā vairoglape 2     X X
Laserpitium latifolium L. Platlapu bezgale 3        
Laserpitium prutenicum L. Prūšu bezgale 1     X X
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Briežu rūgtdille 0        
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench Kalnu rūgtdille 3        
Pimpinella major (L.) Huds. Lielā noraga 3        
Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch Briežsakne 3        
Pyrolaceae Ziemciešu dzimta          
Pyrola media Sw. Vidējā ziemciete 2     X X
Ericaceae Viršu dzimta          
Erica tetralix L. Grīņu sārtene 1     X X
Primulaceae Primulu dzimta          
Androsace filiformis Retz. Pavedienu vairodzene 2        
Glaux maritima L. Jūrmalas pienzāle 1     X  
Primula farinosa L. Bezdelīgactiņa 2     X  
Plumbaginaceae Limoniju dzimta          
Armeria maritima (Mill.) Willd. Jūrmalas armērija 1     X  
Armeria vulgaris Willd. Parastā armērija 1        
Gentianaceae Genciānu dzimta          
Centaurium littorale (Turner) Gilmour Jūrmalas augstiņš 2     X  
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Skaistais augstiņš 2     X  
Gentiana cruciata L. Krustlapu drudzene 3     X X
Gentiana pneumonanthe L. Tumšzilā drudzene 2     X X
Gentianella amarella (L.) Borner Rūgtā drudzenīte 2     X X
Swertia perennis L. Ziemas švertija 0        
Menyanthaceae Puplakšu dzimta          
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze Vairogu palēpe 0        
Asclepiadaceae Asklēpiju dzimta          
Vincetoxicum hirundinaria Medik. Ārstniecības indaine 3        
Rubiaceae Madaru dzimta          
Galium schultesii Vest Šultesa madara 2     X X
Galium trifidum L. Trejdaļu madara 3        
Galium triflorum Michx. Trejziedu madara 1     X X
Boraginaceae Skarblapju dzimta          
Lithospermum officinale L. Ārstniecības cietsēkle 2     X X
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. Pakalnu neaizmirstule 3        
Myosotis sparsiflora Pohl Sīkziedu neaizmirstule 3        
Pulmonaria angustifolia L. Šaurlapu lakacis 2     X X
Callitrichaceae Ūdenīšu dzimta          
Callitriche hermaphroditica L. Rudens ūdenīte 2        
Labiatae Lūpziežu dzimta          
Ajuga genevensis L. Ženēvas cekuliņš 2     X X
Ajuga pyramidalis L. Piramidālais cekuliņš 2     X X
Dracocephalum ruyschiana L. Ruiša pūķgalve 2     X X
Galeopsis pubescens Besser Mīkstais aklis 1        
Prunella grandiflora (L.) Scholler Lielā brūngalvīte 1     X X
Scutellaria hastifolia L. Šķēplapu ķiverene 1     X X
Teucrium chamaedrys L. Ozollapu embotiņš 0        
Teucrium scordium L. Ķiploku embotiņš 1     X X
Scrophulariaceae Cūknātru dzimta          
Digitalis grandiflora Mill. Lielziedu uzpirkstīte 3        
Euphrasia micrantha Rchb. Sīkziedu žibulītis 2        
Gratiola officinalis L. Ārstniecības rūgtene 2     X X
Linaria loeselii Schweigg. Lēzeļa vīrcele 3 HD II;IV   X X
Melampyrum cristatum L. Sekstainais nārbulis 1     X X
Odontites litoralis (Fr.) Fr. Jūrmalas sārtžibulītis 0        
Pedicularis kaufmannii Pinzger Pušķainā jāņeglīte 0        
Pedicularis sceptrum-carolinum L. Dižā jāņeglīte 2     X X
Pedicularis sylvatica L. Meža jāņeglīte 1     X X
Scrophularia umbrosa Dumort. Spārnainā cūknātre 1     X X
Veronica montana L. Kalnu veronika 1     X X
Orobanchaceae Brūnkātu dzimta          
Orobanche coerulescens Stephan Zilganā brūnkāte       X X
Orobanche elatior Sutton Lielā brūnkāte 2     X X
Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. Bālziedu brūnkāte 2     X X
Lentibulariaceae Pūsleņu dzimta          
Pinguicula alpina L. Alpu kreimule 1     X  
Pinguicula vulgaris L. Parastā kreimule 2     X  
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm. Gaišdzeltenā pūslene 1     X X
Plantaginaceae Ceļteku dzimta          
Littorella uniflora (L.) Asch. Vienzieda krastene 2     X  
Plantago maritima L. Jūrmalas ceļmalīte 1     X  
Caprifoliaceae Kaprifoliju dzimta          
Lonicera caerulea var. pallasii (Ledeb.) Cin. Pallasa erdis 3     X  
Valerianaceae Baldriānu dzimta          
Valerianella locusta (L.) Laterr. Salātu baldriņš 1        
Campanulaceae Pulkstenīšu dzimta          
Phyteuma orbiculare L. Apaļā septiņvīre 1     X X
Lobeliaceae Lobēliju dzimta          
Lobelia dortmanna L. Dortmana lobēlija 1     X  
Compositae Kurvjziežu dzimta          
Arctium nemorosum Lej. Birztalu diždadzis 1     X  
Crepis mollis (Jacq.) Asch. Mīkstā cietpiene 2     X X
Crepis praemorsa (L.) Tausch Krūmu cietpiene 3     X X
Filago minima (Sm.) Pers. Mazā pūtele 1        
Inula britannica L. Britu staģe 3        
Ligularia sibirica (L.) Cass. Sibīrijas mēlziede 1 HD II;IV I X X
Saussurea alpina (esthonica) Baer ex Rupr. Igaunijas rūgtlape 1 HD II;IV   X X
Serratula tinctoria L. Krāsu zeltlape 3     X X
Sonchus humilis N.I.Orlova Zemā mīkstpiene 1        
Taraxacum suecicum (palustre) G.E.Haglund Purva pienene 2     X  
Tragopogon heterospermus Schweigg. Pūkainais plostbārdis 3        
Tripolium vulgare Ness Jūrmalas miķelīte 1     X X
Alismataceae Cirveņu dzimta          
Alisma gramineum Lej. Zālainā cirvene 1     X X
Alisma lanceolatum With. Šaurlapu cirvene 1     X X
Hydrocharitaceae Mazlēpju dzimta          
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle Mieturu hidrilla 1     X  
Juncaginaceae            
Triglochin maritimum L. Jūrmalas āžloks 3     X  
Potamogetonaceae Glīveņu dzimta          
Potamogeton acutifolius Link Smaillapu glīvene 2     X  
Potamogeton rutilus Wolfg. Iesārtā glīvene 3        
Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. Matveida glīvene 2     X  
Ruppiaceae Rupiju dzimta          
Ruppia maritima L. Jūras rupija 1     X  
Zannicheliaceae Diedzeņu dzimta          
Zannichellia palustris L. Purva diedzene 2     X  
Najadaceae Najādu dzimta          
Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E.Schmidt Lokanā kaulīnija 1 HD II;IV I X  
Najas marina L. Jūras najāda 2     X  
Najas minor All. Mazā kaulīnija 1     X  
Liliaceae Liliju dzimta          
Allium schoenoprasum L. Maurloks 3        
Allium scorodoprasum L. Ķiploku sīpols 3        
Allium ursinum L. Laksis, mežloks 3     X X
Allium vineale L. Vīnkalnu sīpols 3        
Gagea erubescens (Besser) Schult. et Schult.f. Iesārtā zeltstarīte 1     X X
Polygonatum verticillatum (L.) All. Mieturu mugurene 3     X X
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Kauslapu tofieldija 1     X X
Iridaceae Skalbju dzimta          
Gladiolus imbricatus L. Jumstiņu gladiola 3     X X
Iris sibirica L. Sibīrijas skalbe 2     X X
Juncaceae Doņu dzimta          
Juncus balticus Willd. Baltijas donis 3        
Juncus capitatus Weigel Galvainais donis 1        
Juncus bulbosus L. Sīpoliņu donis 3     X X
Juncus gerardii Loisel. Žerāra donis 2     X  
Juncus squarrosus L. Skrajais donis 3     X  
Juncus stygius L. Kūdrāju donis 1     X X
Juncus subnodulosus Schrank Strupais donis 1     X  
Gramineae Graudzāļu dzimta          
Alopecurus arundinaceus Poir. Niedru lapsaste 3        
Bromopsis benekenii (Lange) Holub Benekena zaķauza 2     X X
Catabrosa aquatica Ūdeņu avotene 3        
Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. Platlapu cinna 3 HD II;IV   X X
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. Iesirmā kāpsmildzene 3        
Elytrigia junceiformis A. et D.Love Doņu vārpata 1     X  
Festuca altissima All. Meža auzene 3     X X
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski Lietuvas ūdenszāle 3     X X
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. Svītrainā ūdenszāle 1     X X
Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. Austrālijas  mārsmilga 1     X X
Hordelymus europaeus (L.) Harz Eiropas kāpumiezis 1     X X
Phleum arenarium L. Smiltāju timotiņš 1        
Poa remota Forselles Skrajziedu skarene 3     X X
Puccinelia capilaris (Lilj.) Jansen Matveida pukcinelija 1     X X
Scolochloa festucacea (Willd.) Link Ūdeņu ēkšķuzāle 3        
Trisetum sibiricum Rupr. Sibīrijas zeltauzīte 1        
Lemnaceae Ūdensziedu dzimta          
Lemna gibba L. Kuprainais ūdenszieds 3        
Sparganiaceae Ežgalvīšu dzimta          
Sparganium angustifolium Michx. Šaurlapu ežgalvīte 2     X  
Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman Kamolainā ežgalvīte 1     X X
Sparganium gramineum Georgi Zālainā ežgalvīte 2     X  
Cyperaceae Grīšļu dzimta          
Blysmus rufus (Huds.) Link Rūsganā blizme 2     X  
Carex aquatilis Wahlenb. Ūdeņu grīslis 1     X X
Carex atherodes Spreng. Akotainais grīslis 2     X X
Carex brizoides L. Vizuļu grīslis 2     X X
Carex buxbaumii Wahlenb. Buksbauma grīslis 3     X  
Carex davalliana Sm. Devela grīslis 3     X  
Carex demissa Hornem. Zemieņu grīslis 3        
Carex disperma Dewey Divsēklu grīslis 3     X X
Carex distans L. Attālinātais grīslis 1        
Carex heleonastes Ehrh. Kūdrāju grīslis 2     X X
Carex ligerica J.Gay Ligērijas grīslis 2     X X
Carex mackenziei  V.I.Krecz. Makenzija grīslis 1     X X
Carex montana L. Kalnu grīslis 3        
Carex ornithopoda Willd. Pleznveida grīslis 3     X X
Carex otrubae Podp. Otruba grīslis 2        
Carex paupercula Michx. Palu grīslis 3     X X
Carex pilosa Scop. Matainais grīslis 1     X X
Carex reichenbachii Bonnet. Reihenbaha grīslis 3     X X
Carex rhizina Blytt ex Lindblom Pēdveida grīslis 2     X X
Carex rhynchophysa C.A.Mey. Knābja grīslis 1     X X
Carex scandinavica E.W.Davies Skandināvijas grīslis 2     X X
Carex supina Willd. ex Wahlenb. Zemais grīslis 1        
Cladium mariscus (L.) Pohl Dižā aslape 3     X  
Cyperus fuscus L. Brūnais dižmeldrs 1     X X
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. Daudzstublāju pameldrs 1     X  
Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer Sīkais pameldrs 1     X X
Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb. Dzeltenā pikre 0        
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton Brūnganais baltmeldrs 1     X  
Schoenus ferrugineus L. Rūsganā melncere 3     X  
Scirpus radicans Schkuhr Sakņojošais meldrs 3        
Scirpus setaceus L. Saru meldrs 1        
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. Ciņu mazmeldrs 3     X  
Orchidaceae Orhideju dzimta          
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Garlapu cefalantēra 0        
Cephalanthera rubra (L.) Rich. Sarkanā cefalantēra 1     X X
Coeloglossum viride (L.) Hartm. Zaļā dobziede 2     X X
Corallorhiza trifida Chatel. Trejdaivu koraļsakne 3     X X
Cypripedium calceolus L. Dzeltenā dzegužkurpīte 2 HD II;IV I X X
Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova Baltijas dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza cruenta (O.F.Mull.) Soo Asinssarkanā dzegužpirkstīte 4     X X
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo Fuksa dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Stāvlapu dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza maculata (L.) Soo Plankumainā dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub Iedzeltenā dzegužpirkstīte       X X
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub Rusova dzegužpirkstīte 4     X X
Epipogium aphyllum Sw. Bezlapu epipogija 1     X X
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Odu gimnadēnija 4     X  
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Purva sūnene 3     X X
Herminium monorchis (L.) R.Br. Vienguma hermīnija 2     X X
Liparis loeselii (L.) Rich. Lēzeļa lipare 3 HD II;IV I X X
Listera cordata (L.) R.Br. Sirdsveida divlape 3     X  
Malaxis monophyllos (L.) Sw. Purvāja vienlape 3     X  
Neottianthe cucullata (L.) Schltr. Cepurainā neotiante 1     X X
Ophrys insectifera L. Mušu ofrīda 1     X X
Orchis mascula (L.) L. Vīru dzegužpuķe 3     X X
Orchis militaris L. Bruņcepuru dzegužpuķe 3     X X
Orchis morio L. Zalkšu dzegužpuķe 1     X X
Orchis ustulata L. Deguma dzegužpuķe 2     X X
Platanthera bifolia (L.) Rich. Smaržīgā naktsvijole 4     X  
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zaļziedu naktsvijole 4     X