This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Sēnes

Atjaunots 21.11.2014.
Sugas latīniskais nosaukums
Sugas latviskais nosaukums
Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija
Aizsargājama suga
Mikrolieguma suga
Agaricaceae
Atmateņu dzimta
 
 
 
Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos.
Meiteņu dižsardzene
1
X
 
Amanitaceae
Mušmiru dzimta
 
 
 
Amanita eliac Quel.
Elija mušmire
 
X
 
Amanita friabilis (P. Karst.) Bas
Alkšņu makstsēne
 
X
 
Amanita strobiliformis (Vitt.) Bert.
Bārkstainā mušmire
 
X
 
Boletaceae
Beku dzimta
 
 
 
Boletus erythropus Fr.
Pārslainā beka
1
X
 
Boletus satanas Lenz.
Velna beka
 
X
 
Suillus flavidus (Fr.:Fr.) J.S. Presl.
Purva sviestbeka
 
X
 
Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quel.
Parazītiskā samtbeka
1
X
X
Xerocomus rubellus (Krombh.) Mos.
Sarkanā samtbeka
1
X
 
Xerocomus rubinus (W.G.Smith) Kuhner
Rubīna samtbeka
1
 
 
Clavaricaceae
Vāleņu dzimta
 
 
 
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk.
Milzu dižvālene
3
X
 
Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk.
Nošķeltā dižvālene
1
X
 
Coprinaceae
Tinteņu dzimta
 
 
 
Coprinus dunarum Stoll
Kāpu tintene
0
X
X
Entolomataceae
Sārtlapīšu dzimta
 
 
 
Entoloma euchroum (Pers.:Fr.) Donk
Violetā sārtlapīte
 
X
 
Entoloma nitidum (Pers.) Quel.
Spožā sārtlapīte
3
 
 
No senes.lv: No 3. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē divas. Proti, spožā sārtlapīte (jeb tēraudspožā sārtlapīte) izrādījusies sastopama krietni biežāk, nekā tika uzskatīts Sarkanās grāmatas sastādīšanas brīdī. Savukārt par milzu čemureni speciālisti secinājuši, ka ziņas par tās kādreizēju atrašanu Latvijā tomēr nav balstītas uz pietiekami pārliecinošiem materiāliem. Tomēr abas sugas joprojām formāli paliek Sarkanajā grāmatā tās padomes nefunkcionēšanas dēļ.
Fistulinaceae
Akneņu dzimta
 
 
 
Fistulina hepatica Schaeff.
Parastā aknene
3
X
 
Ganodermataceae
Plakanpiepju dzimta
 
 
 
Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P.Karst.
Lakas plakanpiepe
2
X
X
Geastraceae
Zemeszvaigžņu dzimta
 
 
 
Geastrum coronatum Pers.
Apmalotā zemeszvaigzne
3
X
 
Geastrum minimum Schw.
Sīkā zemeszvaigzne
2
X
 
Geastrum pectinatum Pers.
Sekstainā zemeszvaigzne
1
X
 
Geastrum quadrifidum Pers.
Vainagotā zemeszvaigzne
2
X
 
Geastrum rufescens Pers.
Rūsganā zemeszvaigzne
2
X
 
Geastrum striatum DC.
Svītrainā zemeszvaigzne
3
X
 
Geastrum triplex Xungh.
Biezstaru zemeszvaigzne
1
X
 
Geastrum campestre Morg.
Raupjā zemeszvaigzne
0
 
 
No senes.lv: Šīs kategorijas esamībā ieliktā cerība atkal atrast šķietami izzudušās sugas ir jau trijos gadījumos attaisnojusies. Mūsu gadsimtā ir vairākkārt uzieta toverīšu sarkosoma, turklāt ne vien sākotnējā areālā pie Tukuma, bet arī Valkas novada Vijciema pagastā (2005), Apes novada Trapenes pagastā (2012) un Apes novada Gaujienas pagastā (2014). Mūsu gadsimta sākumā ir vēlreiz uzieta arī kāpu tintene, bet 2012. gadā - milzu skropstzvaigzne (pie Rīgas pilsētas robežas). Līdz ar to ir radies pamats šīs trīs sugas pārcelt uz 1. kategoriju, tomēr Sarkanās grāmatas padomes nefunkcionēšanas dēļ tās vēl aizvien formāli skaitās 0. kategorijā. Tieši tā paša iemesla dēļ Sarkanajā grāmatā joprojām formāli paliek arī raupjā zemeszvaigzne.
Trichaster melanocephalus Czern.
Milzu skropstzvaigzne
0
 
X
Gomphaceae
Cūkaušu dzimta
 
 
 
Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) S.F.Gray
Violetais cūkausis
1
X
 
Gyrodontaceae
Zobiņbeku dzimta
 
 
 
Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc.
Alkšņu zobiņbeka
2
 
 
No senes.lv: No 2. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē alkšņu zobiņbeka, jo izrādījies, ka patiesībā šī suga nebūt nav tik reta, kā tika uzskatīts Sarkanās grāmatas sastādīšanas brīdī. (Tā aug alksnājos, kuri kopumā neizceļas ar sēņu valstības bagātīgumu un tādēļ ir gan speciālistu, gan sēņotāju maz apmeklēti.) Tomēr šī suga joprojām formāli paliek Sarkanajā grāmatā tās padomes nefunkcionēšanas dēļ.
Gyroporus castaneus (Bull.:Fr.)Quel.
Kastaņu smilšbeka
 
X
 
Hericiaceae
Dižadateņu dzimta
 
 
 
Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers.
Zarainā dižadatene
3
X
 
Hydnaceae
Adateņu dzimta
 
 
 
Gloiodon strigosus
Sarainā gļotzobe
 
 
 
Hygrophoraceae
Gliemezeņu dzimta
 
 
 
Hygrocybe calypteraeformis (Berk & Broome) Fayod
Rožainā stiklene
 
X
 
Hygrophorus russulata (Schaeff.:Fr.)
Bērzlapju gliemezene
 
X
 
Hymenochaetaceae
Himenohēšu dzimta
 
 
 
Asterodon ferruginosus Pat.
Sarainā rūsassēne
 
X
X
Inonotus dryophilus
Ozolu spulgpiepe
 
 
 
Phellinus ferrugineofuscus (P.Karst.) Bourd.
Tumšbrūnā cietpiepe
 
X
 
Phellinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd.
Melnsvītras cietpiene
 
X
X
Pezizaceae
Kaussēņu dzimta
 
 
 
Otidea onotica (Pers.) Fuck.
Ēzeļu ausene
3
X
 
Peziza ammophila Dur. et Mont.
Smiltāju kaussēne
 
X
 
Phallaceae
Zemestauku dzimta
 
 
 
Dictyophora duplicata (Bosc.) E.Fischer
Divkāršā plīvurene
4
 
 
Phallus hadriani Vent.:Pers.
Hadriāna zemestauki
2
X
X
Pluteaceae
Jumteņu dzimta
 
 
 
Volvariella bombycina (Schaeff.:Fr.) Sing.
Zīdainā makstssēne
 
X
 
Pluteus umbrosus (Pers.:Fr.) P. Kumm
Ēnainā jumtene
 
X
 
Polyporaceae
Piepju dzimta
 
 
 
Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.:Fr.) P.Karst.
Rožainā piepe
 
X
X
Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F.Gray
Daivainā čemurene
3
X
 
Grifola umbellata (Pers.:Fr.) Pil.
Čemurainā čemurene
3
X
 
Grifola gigantea (Fr.) Pil.
Milzu čemurene
3
 
 
No senes.lv: No 3. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē divas. Proti, spožā sārtlapīte (jeb tēraudspožā sārtlapīte) izrādījusies sastopama krietni biežāk, nekā tika uzskatīts Sarkanās grāmatas sastādīšanas brīdī. Savukārt par milzu čemureni speciālisti secinājuši, ka ziņas par tās kādreizēju atrašanu Latvijā tomēr nav balstītas uz pietiekami pārliecinošiem materiāliem. Tomēr abas sugas joprojām formāli paliek Sarkanajā grāmatā tās padomes nefunkcionēšanas dēļ.
Hapalopilus croceus (Pers.:Fr.) Murr.
Košā zeltpore
 
X
X
Hapalopilus salmonicolor (Berk & M.A.Kurtis) Pouzar
Laškrāsas zeltpore
 
X
 
Perenniporia medullapanis
Baltā slāņpiepe
 
 
 
Rigidiporus crocatus (Pat.) Ryvarden
Melnējošā cietpore
 
X
 
Ramariaceae
Koralleņu dzimta
 
 
 
Ramaria aurea (Fr.) Quel.
Zeltainā korallene
3
X
 
Sarcoscyphaceae
Agreņu dzimta
 
 
 
Sarcosoma globosum (Fr.) Rehm
Toverīšu sarkosoma
0
X
 
Sparassidaceae
Kazbāržu dzimta
 
 
 
Sparassis crispa (Fr.) Fr.
Krokainā kazbārde
3
X
 
Stereaceae
Sīkpiepju dzimta
 
 
 
Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin
Plaisājošā rūtaine
1
X
X
Strobilomycetaceae
Zvīņbeku dzimta
 
 
 
Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing.
Raupjā tumšbeka
1
X
 
Strobilomyces floccopus (Vahl:Fr.) P.Karst.
Melnā zvīņbeka
1
X
X
Strophariaceae
Virpainīšu dzimta
 
 
 
Pholiota heteroclita (Fr.:Fr.) Quel
Smaržīgā zvīņene
 
X
 
Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel
Baltrobainā virpainīte
 
X
 
Tubaria confragosa (Fr.) Kuhner
Gredzenotā turzene
 
X
 
Tremellaceae
Recekleņu dzimta
 
 
 
Tremiscus helvelloides (DC.:Fr.) Donk
Sarkanā skrimslene
1
X
 
Tricholomataceae
Pūkaiņu dzimta
 
 
 
Calocybe ionides (Bull.:Fr.) Kühner & Donk.
Vijolīšu skaistgalve
 
X
 
Clitocybe lignatilis (Pers.:Fr.)P.Karst.
Koksnes piltuvene
 
X
 
Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuh.
Trīskrāsu baltmietene
 
X
 
Marasmius wynnei Berk & Broome
Vinneja vītene
 
X
 
Rhodotus palmatus (Bull.:Fr.) Maire
Vēdekļa sārtaine
1
X
X
Tricholoma apium Pilat & Svrček
Sarainā pūkaine
 
X
 
Tricholoma colossus (Fr.) Quel.
Milzu pūkaine
0
X
 
Xerula radicata (Relhan:Fr.) Dorfelt
Sakņkāta kserula
 
X
 
Tulostomataceae
Kātpūpēžu dzimta
 
 
 
Tulostoma brumale Pers.:Pers.
Ziemas kātpūpēdis
 
X
 
Tulostoma fimbriatum Fr.
Skropstainais kātpūpēdis
 
X
 
Xylariaceae
Ksilāriju dzimta
 
 
 
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.
Daudzveidīgā ksilārija
 
X