This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

INFORMĀCIJAS un SADARBĪBAS TĪKLS (CHM)
Sadarbība starp valsts un nevalstiskajām organizācijām, pētniekiem Latvijā un pasaulē


Kolāža: D.Segliņa
Latvija 1995.gadā ir ratificējusi Konvenciju "Par bioloģisko daudzveidību", kas pieņemta Riodežaneiro 1992.gadā. Konvencijas mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģisko daudzveidību pasaulē. Līdz ar to Latvija ir uzņēmusies saistības - nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī iekļauties kopējā starpvalstu informācijas sistēmā par bioloģisko daudzveidību. Tas nozīmē, ka tiek veidota gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbība ar interneta starpniecību.

Šī interneta mājas lapa veidota, lai sniegtu informāciju par bioloģisko daudzveidību Latvijā gan šajā jomā strādājošajiem, gan ikvienam interesentam, kā arī, lai veicinātu kontaktus starp zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Lapā jūs atradīsiet informāciju par sugu un biotopu daudzveidību, to aizsardzību Latvijā, bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmu un saites uz dažādām institūcijām, kas nodarbojas ar dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības izpēti.

Kas jauns? Syndication (XML)